Årets regionutvecklingspris

Årets regionutvecklingspris delas ut av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. Förra årets vinnare var Linköpings universitet.

Vinnarna av årets regionutvecklingspris 2019

Oskarshamn växer genom goda relationer och nätverk. Den regionala utvecklingen är en del i Oskarshamns strategi för tillväxt. Där Novas uppdrag är att bidra till regional utveckling genom utbildning, forskning och affärsutveckling. Det sker genom samverkan med akademi, offentlighet och näringsliv – lokalt, regionalt och nationellt.

Kriterier för årets regionutvecklingspris

Årets regionutvecklingspris är ett brett pris som speglar hela Novas uppdrag. Priset går till en person eller organisation som gjort en insats som bidrar till samhällsutveckling i Oskarshamnsregionen.

Om Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Logga för Nova i Oskarshamn

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att arbeta med långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Nova har utvecklats till en samarbetsplattform och arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten. Genom samverkan utgör Nova en kraftfull aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Verksamheten omfattar utbildning, forskning och affärsutveckling.