Folkets pris

Folkets pris delas ut på Oskarsgalan av Attraktiva Oskarshamn AB. Priset går till en person, organisation eller företag i Oskarshamn som inte alltid rättat in sig i ledet utan kraftfullt lämnat avtryck i vår historia.

Med Folkets pris är förhoppningen att skapa ett stort engagemang från alla oskarshamnare, för alla kan nominera och rösta om vem som ska vinna priset.

Förra årets vinnare

Vid Oskarsgalan 2019 röstade oskarshamnarna fram vinnaren som blev Stefan H Lindén. Oskarshamnssonen Stefan är skaparen av tv-serien Eagles som har bidragit till stor stolthet, attraktionskraft, reklam och exponering för vår region i nationell tv.

Om Folkets pris

Alla platser behöver någon som går före. Någon som bryter ny mark och som vågar ta för sig för att nå utveckling och framgång. Vi vill hylla de positiva initiativ som bidrar till Oskarshamns utveckling. Vi vill, med folkets pris,  hitta personer, företag och organisationer som inte alltid rättar in sig i ledet, de som lyser starkt och de som genom sin energi och kraft  lämnar ett avtryck i vår lokala historia!

Vinnarstatyetten för Oskarsgalan

Kriterier för folkets pris

En person, ett företag eller en organisation som bidragit till Oskarshamns attraktivitet och tillväxt inom närings- eller föreningsliv. En person, ett företag eller en organisation som dessutom är förebild och inspirerar andra att starta, driva och utveckla verksamheter i Oskarshamn.

Om Attraktiva Oskarshamn AB

Logga för Attraktiva Oskarshamn AB

Attraktiva Oskarshamn AB är ett bolag som verkar för utveckling och tillväxt genom att öka ortens attraktivitet. Genom samverkan, ökad professionalism och affärsmässighet bidrar bolaget till utveckling av besöksnäring, handel, evenemang och boendemöjligheter i Oskarshamn. Genom att alla intressenter har samsyn kring att ”allt hänger ihop” skapas förutsättningar för inspirerande och kommunikativa insatser som skapar framtidstro och stolthet.

Bolagets ska värna och utveckla platsen Oskarshamns framtid och tillväxt genom att skapa och förmedla en attraktiv bild som överensstämmer med verkligheten. Arbetet strävar mot en vision där vi genom utveckling och tillväxt tillsammans skapar ett attraktivt Oskarshamn.