Årets energi- och miljöpris

Årets energi- och miljöpris delas ut av Oskarshamn Energi. Förra årets vinnare var Aina May.

Vinnaren av årets energi- och miljöpris 2019
Förra årets vinnare var Aina May.

Som energibolag vill vi uppmuntra företag, organisationer och privatpersoner att minska fossilbränsleanvändningen och ersätta den med koldioxidfria energikällor. Det ligger i vår företagsstrategi och i linje med vår miljöpolicy att verka för en bättre närmiljö. Vi är en naturlig aktör i vår energikommun, vilket är en stor anledning till att vara priskategoriägare. 

Kriterier för Årets energi- och miljöpris

Priset Årets energi- och miljöpris skall gå till ett företag, en organisation eller privatperson som är aktiv inom energi- och miljöfrågor i sin vardag och därmed är en förebild för andra i Oskarshamn. 
Skicka in ditt förslag på vinnarkandidat till info@oskarshamnenergi.se.

Om Oskarshamn Energi

Logga för Oskarshamn energi

Oskarshamn Energi erbjuder el, värme, biogas samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen. Oskarshamn Energi ägs till lika delar av Oskarshamns Kommun och E.ON Sverige AB och svarar för eldistributionen i större delen av kommunen samt fjärrvärmedistribution i tätorten.