Almis tillväxtpris

Priset Almis tillväxtpris delas ut av Almi Företagspartner. Förra årets vinnare var AB Pod.

På Oskarsgalan vill Almi lyfta fram ett företag i Oskarshamn som utmärker sig och kan tjäna som förebild till företag med tillväxtambitioner. I framtidens företag krävs att företagsledningen har vilja, mod och förmåga för att skapa en långsiktig och hållbar tillväxt.

Vinnaren av Almis tillväxtpris 2019
Förra årets vinnare var AB Pod.

Kriterier för Almis tillväxtpris

Almis tillväxtpris skall lyfta fram ett företag i Oskarshamn som har en vilja och förmåga att utveckla ett tillväxtföretag med hållbar och långsiktig strategi. 
Företag skall under en tvåårsperiod haft en god tillväxt, visat ett positivt rörelseresultat, ha en tillväxtstrategi och arbeta utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier.

Om Almi

Logga för Almi

Almi erbjuder Finansiering och Affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.